Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.

Eu 31 oktober kl 19.00

Eubatmöte,i efterlogen blir det förutom en god måltid,wiskeyprovning till en kostnad av 300 kr . Föranmälan till Lv senast söndag 28/10 till kenneth@rolandoffset.se.

OBS Wiskeyprovningen i efterlogen inställd p.g.a. för få anmälda. OBS Ingvar

Gem BGG 2012-10-23

Thesevs kallar till Linköpingslogernas gemensamma Bard gradgivning den 23/10. Matanmälan senast den 19/10 till Thesevs Lv Johan Karlsson på mat.thesevs@gmail.com. För att delta krävs lägst bardgraden.

/Ingvar

Neptunus Eu,instr.loge 2012-10-16

Välkommen till eubatmöte med instruktionsloge vilket betyder att ämbetsmännens ersättare tjänstgör.

I efterlogen kommer logevärdarna att ordna oktoberfest,“Bayersk afton”med mat och dryck.

Hjärtligt och Broderligt Välkomna

gm

Ingvar

GÄK 2012-10-08 Thesevs värdloge

Ämbetsmännen i Linköpingslogerna kallas till gemensam ämbetsmannakonferens,måndagen den 8 okt kl 19.00,i Druidgården.

Kallelse och tidigare protokoll har distr. via mail.

Mbh

Ingvar

Efterlogeprogram

Mer information kommer att skrivas in på denna sida. Egen sida för tidigare efterlogeprogram föreslås.

Posted from WordPress for Android