Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.

D 2012-11-20 Druidstämma

Logen Thesevs inbjuder Linköpingslogerna till gemensam Druidstämma med gradgivning.  Matanmälan senast den 16/11 till Lv Johan Karlsson på mat.thesevs@gmail.com eller till 0705-56 38 95.

gm Ingvar Hörnsten

Kommentera

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>