Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.

2012-12-2 Adventshögtid på Druidgården

Neptunus inbjuder Linköpingslogerna till traditionellt adventsfirande på Druidgården söndagen den 2/12 kl 16.00. Efter en högtidlig stund i Lunden samlas alla i bankettsalen för att dricka kaffe och lyssna till julsånger till tonerna av Tonika.

gm Ingvar

Kommentera

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>