Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.

Eu reception 2013-01-29

Äntligen dags att ta på fracken igen och välkomna två nya bröder. Alla bröder är broderligt och varmt välkomna.

gm Ingvar Hörnsten

D,Eu 2013-01-15

Neptunus inbjuder till Druidstämma och Eubatmöte tisdagen den 15 jan kl 19.00. På Druidstämman blir det ekonomisk redovisning,godkännande av föregående års bokslut samt ballotering av blivande bröder. I efterlogen blir det föredrag av Br Torkel Hammerby som arbetat med energi frågor i Burundi.

gm Ingvar Hörnsten

2013-01-14 Ämbetsmannakonferens

Neptunus ämbetsmän och medhjälpare kallas till Ämbetsmannakonferens i Druidgården måndagen den 14/1. Dagordning enligt utskick.

gm Ingvar Hörnsten