Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.

Eu 2013-03-26 ,Påskloge

Neptunus och Capella inbjuder till gemensamt Eubatmöte. I efterlogen bjuds det på en härlig påskbuffé med efterföljande äggauktion. Ta med minst ett påskägg till ett värde av minst 100 kr. Behållningen går till ordens bästa. Anmälan till resp logevärd senast söndag 24/3 kl 18.00.

Gm Ingvar

Bardgradgivning 2013-03-14,Capella värdloge

Capella inbjuder till Linköpingslogernas gemensamma bardgradgivning. För att närvara krävs bardgrad eller högre. Föranmälan till Capellas Lv krävs för de som önskar festmiddag.

Gm Ingvar