Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.

BGG 2013-10-22

Linköpingslogernas gemensamma bardgradgivning där även bröder från Taliesin kommer att välkomnas i bardgraden.

OBS Anmälan till brödramåltiden göres till Neptunus logervärd. OBS

För att delta krävs lägst bardgraden och klädseln är högtidsdräkt.

gm

Ingvar Hörnsten

Eubatmöte 2013-10-08,instruktionsloge

Instruktionsloge innebär att ersättarna tjänstgör. I efterlogen får vi höra Kalle Widelius berätta om sitt företag Widevox som också är Årets Företag i Linköping.

gm Ingvar Hörnsten