Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.

Program för vår rekryteringsafton

Program inför Neptunus Rekryteringsafton 3 mars 2015 inklusive ordinarie EU-möte med Instruktion.

Alla Neptunus bröder uppmanas att göra sitt bästa för att hitta en eller flera presumtiva bröder till vår loge att bjuda in till      rekryteringsafton,tisdagen den 3 mars 2015.

Logen välkomnar såväl yngre som de som har några år på nacken,det viktigaste är att de av just dig anses som värdiga kandidater att bli en broder i vår loge.

Genomförande:

Kandidater inbjudes av broder att delta i förloge och efterloge.

Vi bjuder våra eventuella nya bröder på maten denna kväll.

Klädsel för inbjudna bör vara vårdad inklusive slips.

Under tiden som Neptunus bröder genomför möte i Lunden kommer kandidaterna att informeras om Druidorden,

Logen Neptunus och vad det innebär att vara en broder bland bröder.

Blanketter för inträdesansökan kommer att finnas tillgänglig.

Det kan finnas personer som visat intresse för vår orden men som inte har tillfälle att delta just denna kväll. KOM IHÅG att du som fadder kan medbjuda kandidat till den logekväll du finner lämplig.

 

Vi hoppas mycket på denna rekryteringsafton och uppmanar alla bröder att delta i största möjliga omfattning även om just du inte kan presentera en kandidat denna kväll. Det vore mycket trevligt med extra välfyllt i Lunden och i efterlogen.

OBS! Fadder meddelar underteckand namn på kandidat(er).

Eftersom detta är en medlemsvärvning och vi inte vet hur många som kan tänkas komma vill Logevärden veta antal kandidater som kommer att närvara.

Hjärtligt,Hjärtligt Välkomna denna speciella,för vår Loge,viktiga afton för framtiden.

Mbh MÄ Jan Båving

Logen Neptunus

mailadress:jan@baving.se

tel:070 5226295

Comments are closed.