Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.
Permalink

Vår avlidne broder Jan Peterzén önskade ett deltagande av druidbröderna på begravningen. I enlighet med Jans önskan kommer Capella därför att hålla i den begravningsritual som finns inom Orden på begravningen.

Begravningen äger rum i Linköpings Domkyrka onsdagen den 13 maj kl 14.00. Efter begravningsakten inbjudes alla till Spegelsalen i Konsert &Kongress.

Från Capellas […]

Studiebesök 12/3 2015

Kallelse till årsdagen 150428

DGG 150414

Jag tror mig kunna tala för både mig själv som för samtliga bröder,som blev uppgraderade till Druider,när jag framför vårt varma tack för en mycket trevlig och givande afton.

Vi fick mycket med oss på vägen och när vi har brödragäster från andra loger närvarande så känner jag en stolthet över vår Druidgård,[…]

Kallelse till DGG 2015-04-14