Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.

Höstens föreläsare

6:e oktober

Föreläsare:Överläkare Per Skoglund

Ämne:Diagnos och behandlingsval avseende sjukdom i prostata.

———————————————————————————

20 oktober

Föreläsare:Broder Jan Båving

Ämne:Lite blandat om ishockeys historia

———————————————————————————

3 november

Föreläsare:Projektledare för C Linköping Michael Myhre

Ämne:Information om projekten som ingår i utbyggnaden av Ostlänken.

Han skall ansvara för ett ev. tunnelbygge,ny […]

Kallelse till gradgivningsmöte

Kallelse till Eubatmöte med reception

Eubatmöte 8/9 2015

Vi startade kvällen med en kort druidstämma med ballotering.

Efter den fortsatte vi med Eubatmöte och samtidigt med denna informerade broder Sigurd Löwmo presumtiva bröder om vår loge och dess betydelse.

Vi kommer att ha nya bröder tillkommande till Neptunus och det är vi självklart mycket glada för.

I efterlogen serverades Raggmunk med fläsk i […]

Kallelse till årsstämma

Hej Bröder

Det kallas till en årsstämma i föreningen druigården den 17 september kl. 19.00. Varmt välkomna

Med broderliga hälsningar

Peter Lövmo Skr Neptunus

/gnm Johan Thunqvist