Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.

Ny mailadress till MÄ

Hej Bröder

Intern kommunikation med Neptunus MÄ kan gnu med fördel
göras på mailadress:ma@neptunus.druidorden.com

MbrH Jan Båving

Comments are closed.