Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.

Sista kallelsen för våren 2016

12:e April i Druidgården

Då har vi avverkat sista mötet för Neptunus våren 2016 i Druidgården.

Vår sista träff blir ju ett spännande studiebesök på flygflottiljen och sedan sommaruppehåll.

Det blev en rejäl afton med Druidstämma,Eubatmöte,Återinvigning och avslutande middag med levande musik.

Det svängde om broder Håkan och hans violinspelande mannar och jag fick det till 12 […]