Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.

Eubatmöte 15/11

Broder,

Kallelse till Eubatmöte med förenklad druidstämma tisdag 15 november kl 19.00 i Druidgården.

Först en förenklad Druidstämma med ekonomi för bröder med Druidgrad och högre.
Återinvigning av ordensbroder Lars Rådeström.

 

Därefter kallas bröder av alla grader till ett efterföljande Eubatmöte

I efterlogen presentation och diskussion av förslag från utskottsmöte med Brödravård,Ideella och Rekryteringsutskotten.

Varmt välkomna

Jan Båving            Göran Öfverström
ÄÄ                        Skr ers

Comments are closed.