Neptunus

Loge nummer 27
Stiftad 16 maj 1954

Den yttersta av de åtta stora planeterna.
I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon), bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter, även vinghästen Pegasos.

Historik

Neptunus historik

Neptunus bildades 7 maj 1934 i den utbrutna grenen av druider inom ODO (Oberoende Druid-Orden). Man upptogs i FGDO den 16 maj 1954.

Neptunus fick nr 1 i ODO trots att den inte var den först instiftade logen. Det var ett vilande logenamn i Malmö som togs i bruk av ODOs grand old man August Björck för sin gode väns,Lotskaptenen Emil Bohm,räkning,som var den förste ÄÄ i Neptunus.

Emil Bohm tillsammans med Emil Ridderheim i kramfors samt August Björk låg bakom hela bildandet av ODO.

1930 träffades de i Härnösand och lade upp planerna för denna nya Ordensgren

Efter konstitutionerandet blev Emil Bohm Ordenspresident. Han pensionerades och flyttade till Linköping. Logen nr 1 Neptunus instiftades 1932 i Malmö och flyttade sin verksamhet till Linköping för att ledas av Emil Bohm.
7 Maj 1934 hölls i Linköping ordinarie Ovatmöte i Logen Neptunus av ODO under ledning av ordenspresidenten Emil Bohm och i närvaro av ordenssekreteraren August Björck. Mötet beslöt enhälligt att logen Neptunus skulle flyttas över från Malmö till Linköping.
Emil Bohm dog två år senare.

Kommentera

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href=""title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><s><strike><strong>